Home » Синтаксис на българския книжовен език by Константин Попов
Синтаксис на българския книжовен език Константин Попов

Синтаксис на българския книжовен език

Константин Попов

Published 1998
ISBN :
Paperback
440 pages
Enter the sum

 About the Book 

Учебникът има за цел да даде по-широка теоретическа разработка на проблемите на българския синтаксис. В него са направени подробни описания, анализи и класификации на отделните видове изречения и словосъчетания и на техните структурни особености, наMoreУчебникът има за цел да даде по-широка теоретическа разработка на проблемите на българския синтаксис. В него са направени подробни описания, анализи и класификации на отделните видове изречения и словосъчетания и на техните структурни особености, на синтактичните, интонационните и словоредните закономерности, на специфичните черти на съвременния български книжовен език.